PROJECT TURNZAKKEN

Turnzakken voor de Gemeentelijke Basisscholen van Zemst

Al vele jaren stelt het Gemeentebestuur van Zemst turnzakjes ter beschikking van de kinderen van het 1e leerjaar van de Gemeentelijke Basisscholen van Zemst-Laar, Eppegem en Elewijt die
in Mali gemaakt worden in een naaiatelier van onze partner GAE-SAHEL te Faladié in Mali.

In dit naaiatelier volgen ongeschoolde meisjes en vrouwen een beroepsopleiding gecombineerd met een alfabethiseringstraject met de bedoeling economische zelfstandiger te worden.

Naast leuke "oefenstof" en een bescheiden bijdrage in de werkingskosten van het naaiatelier,
draagt de aandacht en de waardering vanuit het verre Zemst, volgens GAE-Sahel bij tot het opkrikken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de cursisten.

In opvolging van Mali-Kanu zorgt Benka-Mali voor de afspraken met GAE-Sahel. De betrokken scholen betalen de kostprijs van de aanmaak en het transport van de turnzakken.

Gedragen door meerdere partners in Zuid en Noord is dit project een “school-voorbeeld" van
de meerwaarde van mondiale samenwerking en solidariteit.

We hopen dat de kleurijke turnzakjes in de gangen van de Zemstse Gemeentelijke Basisscholen
de leerlingen regelmatig herinnert aan deze positieve boodschap.