Commune Rurale de N'Tjiba

Zie ook: Commune Rurale de N'Tjiba - Verslag 2023

De fusiegemeente N'Tjiba, met het dorp Faladié als hoofdplaats, ligt in het zuidwesten van Mali op ± 90 km van de hoofdstad Bamako. Kati is de dichtsbijgelegen stad op een afstand van ± 70 km.
Administratief maakt de gemeente deel uit van de "Cercle de Kati" en de regio Koulikoro.

Het grondgebied van N'Tjiba beslaat een oppervlakte van 808 km² en is daarmee 19 keer groter dan Zemst. Het ligt in het westelijk deel van de Soedanese savanne met vooral graslanden en verspreid voorkomende bomengroei. Heuvels wisselen af met vlaktes geschikt voor tuinbouw.

N'Tjiba grenst aan de rivier Baoulé en is doorsneden met vele waterlopen. De meesten vallen tijdens het droge seizoen helemaal droog. Een deel van het grondgebied van N'Tjiba behoort tot het Parc National de la Boucle du Baoulé, in totaal 25.000 km² groot (81 % België) en sinds 1982 erkend als Unesco Biosfeergebied. Het geldt als proeftuin voor duurzame ontwikkeling.

N'Tjiba bestaat uit 18 dorpen en telt officieel 21.792 inwoners. Dit cijfer is gebaseerd op de laatste volkstelling die dateert van 2009. Het merendeel is Bambara maar ook Peuhl, Dogon, Sarakolé en leden van andere bevolkingsgroepen leven in de gemeente. De overgrote meerderheid is moslim. Door de aanwezigheid van een katholieke missiepost (sinds 1930) zijn er een betekenisvol aantal christenen in de streek. Over de religies heen speelt het animisme een belangrijke spirituele rol.

De meeste mensen leven van landbouw, veeteelt of handel. De markt die elke donderdag in Faladié plaatsvindt, vervult een belangrijke economische rol.

N'Tjiba is zeker in het droge seizoen vlot bereikbaar vanuit Kati en Bamako. Er is dagelijks gemeenschappelijk vervoer vanuit en naar beide steden. In het regenseizoen zijn er af en toe problemen op plaatsen waar ook de grotere wegen kunnen overstromen. Die periode is het dikwijls moeilijk om zich te verplaatsen over de kleine landelijke wegen die de verschillende dorpen en leefgemeenschappen met elkaar verbinden.

Hoofdplaats Faladié raakte de voorbije 15 jaar behoorlijk goed uitgerust. In de omgeving staan zendmasten van telecomoperatoren die zorgen voor vlotte communicatiemogelijkheden.
De NGO World Vision installeerde een grote drinkwatervoorziening met meerdere aftappunten in het dorp. Duurzaam onderhoud van deze installatie blijkt spijtig genoeg een uitdaging.

In 2015 werd in Faladié met de steun van EnDev een hybride energiecentrale gebouwd.
De gemeente beheert de infrastructuur, de uitbating is toevertrouwd aan een private partner.
Er is gemiddeld 12 uur per dag electriciteit. 1400 mensen, 30 bedrijven en 15 organisaties maken er gebruik van. Mali-Kanu financierde mee de eigen inbreng van N'Tjiba, waardoor voldaan kon worden aan de basisvoorwaarde van EnDev om het project op te starten.

Mali-Kanu financierde in 2017 een drinkwatervoorziening in Beleni, een nieuwe wijk in Faladié.

De gemeente N'Tjiba is onder meer verantwoordelijk voor 26 lager scholen en schooltjes.

In 2023 investeerde de gemeente N'Tjiba de ontvangen werkingstoelage van 4.250 € in de aankoop van 50 nieuwe schoolbanken die werden verdeeld over de 6 scholen.

In uitvoering van de overeenkomst met Mali-Kanu, wordt het onderwijsbudget van de gemeente N'Tjiba in 2024 voor het laatst door Benka-Kanu ondersteund met een toelage van 4.250 €.