Ecole Saint Jean Bosco

Zie ook: Ecole Saint Jean Bosco - Verslag 2022

De katholieke school Saint Jean Bosco is een "Ecole complète" gelegen op het terrein van de missiepost van Faladié, waar 6 leerjaren lager onderwijs en 3 leerjaren lager middelbaar onderwijs worden aangeboden.

In 1929 door de Witte Paters opgericht als seminarie en school voor catechisten, werd ze in 1944 omgevormd tot lagere school en toevertrouwd aan de "Witte Zusters". Ecole Saint Jean Bosco was lange tijd de enige school van het dorp en vele lokale leidinggevenden hebben er les gevolgd.

De school heeft een goede reputatie en werd strak geleid door directeur André Togo. Hij ging begin 2023 met pensioen en is opgevolgd door Dhr. Antoine Berthé.

Er wordt zorg gedragen voor de gebouwen, de sanitaire voorzieningen, de speelplaats en de sportvelden. De infrastructuur wordt regelmatig gebruikt door andere organisaties die in de gemeente actief zijn. In 2014 financierde Mali-Kanu een nieuwe gemeenschappelijke drinkwatervoorziening voor de school en het nabij gelegen gezondheidscentrum.

Voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn er 720 leerlingen ingeschreven, 401 in de eerste cyclus en 319 in de tweede cyclus, 390 jongens en 330 meisjes. 16 leerkrachten begeleiden de leerlingen die verdeeld zijn over 13 klassen. De directeur wordt bijgestaan door een secretaresse.

Hoewel Saint Jean Bosco een katholieke school is, komt het overgrote deel van de leerlingen uit een moslimgezin. Het jaarlijks schoolgeld ligt hoger dan in de openbare scholen en is voor vele gezinnen een (te) zware dobber.

Voor een aantal talentvolle leerlingen uit kansarme gezinnen wordt het schoolgeld ten laste genomen. De school besteedt bijzondere aandacht aan leerlingen die op jonge leeftijd zwanger werden en doet al het mogelijke om deze meisjes hun opleiding te laten afmaken.

Hoewel de omkadering, het educatief materiaal en de accommodatie veel beter uitvallen dan die van de andere scholen van de gemeente, zit ook Saint Jean Bosco nog heel ver verwijderd van wat anno 2023 eigenlijk de standaard zou moeten zijn voor elk kind ter wereld. Een van de grootste uitdagingen blijft het vinden en behouden van bekwame en gemotiveerde leerkrachten.

In 2022 ondersteunde Mali-Kanu de school met een werkingstoelage van 1.800 €.
Op aanvraag van Mali-Kanu verleende GROZ Zemst een projecttoelage van 1.200 €.

De Ecole Saint Jean Bosco gebruikte beide toelagen voor aankoop van 30 nieuwe schoolbanken en benodigdheden voor de beloning van verdienstelijke leerlingen.

In uitvoering van de overeenkomst met Mali-Kanu, wordt de Ecole Saint Jean Bosco in 2023 door Benka-Mali ondersteund met een werkingstoelage van 3.050 €. Het Gemeentebestuur van Zemst verleent een projectsubsidie van 1.200 €.