Ecole Saint Jean Bosco

Zie ook: Ecole Saint Jean Bosco - Verslag 2023

De katholieke school Saint Jean Bosco is een "Ecole complète" gelegen op het terrein van de missiepost van Faladié, waar 6 leerjaren lager onderwijs en 3 leerjaren lager middelbaar onderwijs worden aangeboden.

In 1929 door de Witte Paters opgericht als seminarie en school voor catechisten, werd ze in 1944 omgevormd tot lagere school en toevertrouwd aan de "Witte Zusters". Ecole Saint Jean Bosco was lange tijd de enige school van het dorp en vele lokale leidinggevenden hebben er les gevolgd.

De school heeft een goede reputatie en werd strak geleid door directeur André Togo. Hij ging begin 2023 met pensioen en is opgevolgd door Dhr. Antoine Berthé.

Er wordt zorg gedragen voor de gebouwen, de sanitaire voorzieningen, de speelplaats en de sportvelden. De infrastructuur wordt regelmatig gebruikt door andere organisaties die in de gemeente actief zijn. In 2014 financierde Mali-Kanu een nieuwe gemeenschappelijke drinkwatervoorziening voor de school en het nabij gelegen gezondheidscentrum.

Voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn er 641 leerlingen ingeschreven, 342 in de eerste cyclus en 299 in de tweede cyclus,  342 jongens en 299 meisjes. 16 leerkrachten begeleiden de leerlingen die verdeeld zijn over 13 klassen. De directeur wordt bijgestaan door een secretaresse.

Hoewel Saint Jean Bosco een katholieke school is, komt het overgrote deel van de leerlingen uit een moslimgezin. Het jaarlijks schoolgeld ligt hoger dan in de openbare scholen en is voor vele gezinnen een (te) zware dobber.

Voor een aantal talentvolle leerlingen uit kansarme gezinnen wordt het schoolgeld ten laste genomen. De school besteedt bijzondere aandacht aan leerlingen die op jonge leeftijd zwanger werden en doet al het mogelijke om deze meisjes hun opleiding te laten afmaken.

Hoewel de omkadering, het educatief materiaal en de accommodatie veel beter uitvallen dan die van de andere scholen van de gemeente, zit ook Saint Jean Bosco nog heel ver verwijderd van wat anno 2024 eigenlijk de standaard zou moeten zijn voor elk kind ter wereld. Een van de grootste uitdagingen blijft het vinden en behouden van bekwame en gemotiveerde leerkrachten.

In 2023 ondersteunde Benka-Mali de school met een werkingstoelage van 3.050 €.
Op aanvraag van Mali-Kanu verleende GROZ Zemst een projecttoelage van 1.200 €.

De Ecole Saint Jean Bosco de ontvangen bedragen in kantoormeubilair, 2 zonnepanelen,
2 batterijen en kantoorbenodigdheden. 8 deuren en 13 ramen van klaslokalen en 38 schoolbanken werden hersteld. Een computer en een printer kregen een onderhoudsbeurt en er werd materiaal aangekocht om de 5 beste leerlingen van elke klas te belonen. De herstelkosten van de pomp van de gemeenschappelijke drinkwatervoorziening werden gedeeld met het gezondheidscentrum.

In uitvoering van de overeenkomst met Mali-Kanu, wordt de Ecole Saint Jean Bosco in 2024 voor het laatst ondersteund met een werkingstoelage van 4.250 €.