GEZONDHEIDSCENTRUM MARIBOUGOU

Benka-Mali investeert in de bouw van een nieuw gezondheidscentrum in Maribougou.

Het dorp Maribougou maakt deel uit van de fusiegemeente Nangalasso en ligt in het uiterste zuiden van Mali, op ongeveer 400 km van de hoofdstad Bamako. Administratief hoort de gemeente bij de "Cercle de Kolondièba".

De streek is erg arm en kent een zeer lage dekking van gezondheidszorg. Nangalasso moet het stellen met 1 "Centre de Santé Communautaire" met 1 verpleegkundige. Maribougou ligt op 15 km van dit gezondheidscentrum. Het referentiegezondheidscentrum van Kolondièba ligt op 140 km.  Het gevolg van deze situatie is dat veel zieken te laat of niet behandeld worden.

Om een antwoord te bieden op de hoge nood aan bereikbare en betaalbare basisgezondheidszorg schoot Maribougou zelf in actie. Begeleid onze partner GAE-SAHEL, werd 5 jaar geleden als eerste stap een materniteit opgericht. Een vroedvrouw houdt er pre- en postnatale consultaties en organiseert vormingen.

Als volgende stap besliste het dorp om een kleinschalig "dispensaire" te bouwen. Na voltooiing en inrichting wordt een beheerscomité geïnstalleerd en een gezondheidswerker aangeworven die zal instaan voor consultaties en behandelingen en het organiseren van vormingen met de nadruk op preventie. Het is de bedoeling dat naast Maribougou ook 5 omliggende dorpen van het nieuwe gezondheidscentrum gebruik kunnen maken. Ook dit project wordt begeleid door GAE-SAHEL.

De bouwkost is begroot op 7.000.000 Fcfa (± 10.700 €). De Franse organisatie "La Main Tendue" brengt 3.000 € in. Benka-Mali investeert 7.500 € en heeft zich geëngageerd om ook de inrichting  te financieren. De kostprijs hiervan is begroot op 3.350 €. Om hiervoor de nodige fondsen bij mekaar te krijgen hopen we onder meer op een projectsubsidie van het 11.fonds voor 4de Pijlers.

Met inzet van de bevolking zijn de bouwwerken gestart in februari 2024.

Meer weten over het project en de vordering van de werken? Klikken maar ...

Projectbeschrijving
GAE-SAHEL

Plannen

Overzicht
vordering werken