Benka-Mali ondersteunt projecten van haar Malinese partners op het vlak van onderwijs, vorming,
gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, watervoorziening, leefmilieu en mensenrechten die
de levensomstandigheden van kansarme vrouwen, kinderen en jongeren duurzaam willen verbeteren.