Benka-Mali ondersteunt projecten van haar Malinese partner GAE-SAHEL op het vlak van onderwijs, vorming, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, watervoorziening, leefmilieu en mensenrechten die
de levensomstandigheden van kansarme vrouwen, kinderen en jongeren duurzaam willen verbeteren.

BENKA-MALI INVESTEERT

IN GEZONDHEIDSCENTRUM

Op vraag van de inwoners ondersteunt Benka-Mali de bouw van een nieuw gezondheidscentrum in Maribougou.

Onze Malinese partner GAE-SAHEL begeleidt het project ter plaatse.

Onze veelzijdige partner GAE-SAHEL was medeorganisator van de Algemene Vergadering
van een internationaal netwerk van organisaties die strijd voeren tegen vrouwenbesnijdenis.