Ecole Publique de Faladié

Zie ook: Ecole Publique de Faladié - Verslag 2023

De École Publique de Faladié is een openbare school die werd opgericht in het jaar 2000.

Er werd gestart met een "premier cycle" zijnde 6 leerjaren lager onderwijs. In 2004 werd het aanbod uitgebreid met een "deuxième cycle" of 3 leerjaren lager middelbaar onderwijs.

Begin 2024 telde de school 1.197 leerlingen: 723 in het lager onderwijs en 474 in het lager middelbaar onderwijs, 578 jongens en 619 meisjes. Amper 13 leerkrachten zijn beschikbaar om deze massa leerlingen te begeleiden.

De École Publique de Faladié hangt af van het Ministerie van Nationale Opvoeding dat instaat voor
het grootste deel van de (onder)financiering. De leerlingen betalen een bescheiden schoolgeld.

Zoals bijna alle openbare scholen in Mali kampt ook onze partner met een zeer gebrekkige infrastruktuur en een chronisch tekort aan werkingsmiddelen en gekwalificieerd en gemotiveerd onderwijzend personeel. De karige verloning, de moeilijke werkomstandigheden en de veiligheidsstuatie in het land helpen ook al niet en geven regelmatig aanleiding tot stakingen die het openbaar onderwijs voor langere periodes lam legt.

Spijtig genoeg oogst de toekomst verre van rooskleurig. Ook na diverse staatsgrepen en de komst van Russische huurlingen krijgt men de veiligheidssituatie niet onder controle. Met de zeer snel groeiende bevolking als toemaat (46,7 % is jonger dan 14 jaar), zal het onderwijs in Mali nog jaren kreunen onder de immense uitdagingen en een schrijnend gebrek aan mensen en middelen.

In 2023 ondersteunde Benka-Mali de Ecole Publique met een werkingstoelage van 4.250 €.

De school nam het schoolgeld van 50 meisjes ten laste. De rest van de toelage werd geïnvesteerd in de herstelling van 50 schoolbanken en de plafonds van 4 klaslokalen en de aankoop van schoolbenodigdheden en didactisch materiaal. 

In uitvoering van de overeenkomst met Mali-Kanu ondersteunt Benka-Mali de Ecole Publique
in 2024 voor het laatst met een werkingstoelage van 4.250 €.