Ecole Publique de Faladié

Zie ook: Ecole Publique de Faladié - Verslag 2022

De École Publique de Faladié is een openbare school die werd opgericht in het jaar 2000.

Er werd gestart met een "premier cycle" zijnde 6 leerjaren lager onderwijs. In 2004 werd het aanbod uitgebreid met een "deuxième cycle" of 3 leerjaren lager middelbaar onderwijs.

Begin 2023 telde de school 964 leerlingen:  590 in het lager onderwijs en 374 in het lager middelbaar onderwijs, 480 jongens en 484 meisjes. De staf bestaat uit 1 directeur, 1 directeur die ook nog les geeft en 14 leerkrachten.

De École Publique de Faladié hangt af van het Ministerie van Nationale Opvoeding dat instaat voor
het grootste deel van de (onder)financiering. De leerlingen betalen een bescheiden schoolgeld.

Zoals bijna alle openbare scholen in Mali kampt ook onze partner met een zeer gebrekkige infrastruktuur en een chronisch tekort aan werkingsmiddelen en gekwalificieerd en gemotiveerd onderwijzend personeel. De karige verloning, de moeilijke werkomstandigheden en de veiligheidsstuatie in het land helpen ook al niet en geven regelmatig aanleiding tot stakingen die het openbaar onderwijs voor langere periodes lam legt.

Spijtig genoeg oogst de toekomst verre van rooskleurig. Ook na diverse staatsgrepen en de komst van Russische huurlingen krijgt men de veiligheidssituatie niet onder controle. Met de zeer snel groeiende bevolking als toemaat (46,7 % is jonger dan 14 jaar), zal het onderwijs in Mali nog jaren kreunen onder de immense uitdagingen en een schrijnend gebrek aan mensen en middelen.

In 2022 ondersteunde Mali-Kanu de Ecole Publique met een werkingstoelage van 3.000 €.

De toelage werd geïnvesteerd in de herstelling van 40 schoolbanken en de aankoop van schoolbenodigdheden en uitrusting.

In uitvoering van de overeenkomst met Mali-Kanu ondersteunt Benka-Mali de Ecole Publique
in 2023 met een werkingstoelage van 4.250 €.