OVER BENKA-MALI

Benka-Mali is een vereniging uit Zemst die in opvolging van Mali-Kanu,
een lange traditie van solidariteit met de bevolking van Mali wil verder zetten.

Wij ondersteunen projecten van onze Malinese partners op het vlak van onderwijs en vorming,
gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, watervoorziening, leefmilieu en mensenrechten

die de levensomstandigheden van vooral kansarme vrouwen, kinderen en jongeren

duurzaam willen verbeteren.