OVER BENKA-MALI

Benka-Mali is een vereniging uit Zemst die in opvolging van Mali-Kanu,
een lange traditie van solidariteit met de bevolking van Mali wil verder zetten.

Wij ondersteunen projecten van onze Malinese partner GAE-Sahel op het vlak van onderwijs en vorming, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, watervoorziening, leefmilieu en mensenrechten

die de levensomstandigheden van vooral kansarme vrouwen, kinderen en jongeren
duurzaam willen verbeteren.