Centre de Santé Confessionel de Faladié

Zie ook: Centre de Santé Confessionel de Faladié - Verslag 2023

Het gezondheidscentrum is een onderdeel van de Katholieke missiepost van Faladié, hoofddorp van de fusiegemeente N'Tjiba, gelegen op ± 90 km ten noordwesten van de hoofdstad Bamako.
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis bevindt zich in Kati, op ± 70 km van Faladié.

Het gezondheidscentrum werd in 1946 opgestart door de Witte Zusters. In 1971 namen de Belgische Zusters van de congregatie Heilige Vincentius à Paulo uit Opwijk het beheer over.
Vlak daarvoor was het centrum uitgebreid met een nieuw dispensarium en een materniteit.

In 2004 beschouwden de Belgische zusters hun opdracht als volbracht en keerden ze definitief naar België terug. Sindsdien wordt het gezondheidscentrum gerund door zusters van de Malinese congregatie Filles du Coeur Immaculé de Marie en een Malinees geneesheer.

Gegevens voor het werkjaar 2023:

A. Demografische gegevens: bevolkingsaantal werkgebied: 22.280 (data van volkstelling 2009)

B. Preventieve activiteiten:

 • Prenatale consultaties: 1.875
 • Vaccinaties kinderen 0-11 maanden: 921
 • Vaccinatie coronavirus: 1.892
 • Echografie: 401
 • Deelname aan nationale vaccinatiecampagnes en bedeling geneesmiddelen
 • Gezondheidspromotie en sensibilisering: uitzendingen op lokale radio

C. Curatieve activiteiten

 • Consultaties: 11.024
 • Ontworming kinderen 1 - 5 jaar: 2.780
 • Bevallingen: 989
 • Zorg aan ondervoede kinderen: 97
 • Zorg aan HIV-patiënten: 21

D. Labo-onderzoeken: 1.004

Bovengenoemde activiteiten worden uitgevoerd door een team gezondheidswerkers van
1 geneesheer, 1 vroedvrouw, 4 verpleegkundigen, 3 matrones en 1 verzorgster.
Deze ploeg wordt ondersteund door 1 werkman en 1 bewaker.

Voor de bestrijding van ondervoeding bij kinderen, werkt het centrum ook samen met PAM

(Programme Alimentaire Mondial), het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

Het gezondheidscentrum heeft al vele jaren een partnership met het Centrum voor onderzoek en vorming rond malaria, verbonden aan het Universitaire Ziekenhuis Point-G in Bamako.

In 2014 financierde Mali‐Kanu de vernieuwing van de gemeenschappelijke drinkwatervoorziening van het gezondheidscentrum en de school Saint Jean Bosco. Dit project werd gerealiseerd binnen het voorziene budget van 25.000 €.

De toelagen van Benka-Mali (3.050 €) en het Gemeentebestuur van Zemst (1.200 €) werden
in 2023 geïnvesteerd
in het herstellen van de pomp en leidingen van de drinkwatervoorziening, werken aan de toiletten voor zieken, een omheining voor de verbrandingsoven voor medisch afval en de bouw van een nieuw onthaal.

In uitvoering van de overeenkomst met Mali-Kanu, ondersteunt Benka-Kanu het Centre de Santé in 2024 met een werkingstoelage van 4.250 €.